Aplikace pagio DEALER

Moderní nástroj pro efektivnější práci obchodníků a lepší péči o svěřené zakázky.

Práce s objednávkami

Primárním účelem aplikace pagio DEALER je vytváření objednávek produktů s následným zápisem do ERP systému včetně možnosti rozpracovat zároveň několik různých objednávek.

Samozřejmostí jsou pak kompletní informace o jejich stavu a historii všech objednávek.

Rychlé vytváření objednávek

Kdekoliv se v aplikaci nacházíte, vždy máte možnost snadno založit novou objednávku na některého z přidělených zákazníků, stačí se jen v rámci aplikace přepnout na účet zákazníka.

Objednávky lze vytvářet i při offline spojení, tedy například přímo za telefonické rozhovoru s klientem, pro výchozí fungování aplikace nejsou potřeba mobilní data.

Objednávku lze rozpracovat třeba při jednání u klienta a dokončit ji včetně přímého odeslání do vašeho ERP systému až při přesunu na další obchodní schůzku.

Kompletní historie objednávek

V aplikaci pagio DEALER je zobrazena historie všech vytvořených objednávek u přidělených zákazníků bez rozdílu, zda vznikly z objednávkového systému, aplikace nebo třeba telefonicky.

Jedním kliknutím dokážete vytvořit opakovanou objednávku zákazníka z detailu již existující objednávky nebo jen můžete při obchodním jednání společně se zákazníiem prověřit, kdy byla která objednávka vytvořena, expedována a přivezena díky kompletně evidované a načítané historii.

PŘEHLED DALŠÍ FUNKCE

Plánování a úkoly

Aplikace pagio DEALER slouží obchodnímu zástupci jako přehledný plánovač denní aktivity spojený s prací v terénu přímo u přidělených zákazníků. Stačí naplánovat aktivity pro daný den a vyrazit.

Vytváření úkolů

Ke všem agendám a funkčnostem, které jsou v rámci aplikace pagio DEALER řešeny lze vytvářet samostatné úkoly a ty následně plánovat.

Můžete tak přiřadit úkol třeba k zákazníkovi, k jeho faktuře nebo objednávce a následně jej při jednání u zákazníka probrat a společně vyřešit.

Úkol může zadávat i nadřízený, nebo třeba operátorka přes ERP systém a takto přidělený úkol se pomocí synchronizace přenese přímo do telefonu obchodníka včetně informace o tom, kdo úkol zadal.

Závozové trasy a závozové dny

Aplikace dokáže zobrazit podrobný přehled všech závozových tras. Přímo v aplikace zjistí obchodník, kteří klienti jsou v rámci dané trasy zajištěni, kudy přesně trasa vede a zda je na ní případně volná kapacita pro dalšího zákazníka nebo vyšší frekvenci závozu.

V pagio DEALER lze také snadno zobrazit harmonogram závozových dnů a přímo u zákazníka tak představit a najít vyhovující řešení pro pravidelné dodávky zboží.

PŘEDCHOZÍ FUNKCE DALŠÍ FUNKCE

Péče o zákazníky

Aplikace pagio DEALER je připravena s cílem maximálního komfortu a péče o svěřené klienty. Obchodník je díky přesným informacím, které mám neustále u sebe, vždy připraven poskytnout kvalitní obchodní servis přímo na jednání s klientem.

Karta zákazníka

Po přihlášení na daného zákazníka lze snadno označit, zda se jedná o VIP zákazníka s maximální péčí, nebo jej zařadit mezi Oblíbené.

Na kartě Zákazníka najde obchodník vždy všechny informace přehledně na jedné obrazovce, ať už jde o kontakty, salda nebo třeba historii objednávek.

Salda zákazníka

V pagio DEALER se zobrazují se dvě různá salda: celkové saldo a saldo po splatnosti.

Aplikace obsahuje automatizované řešení platební morálky, kdy lze přímo do aplikace nasadit scénáře pro postup u jednotlivých sald a následně vytvářet automatizované úkoly.

Fotodokumentace prodejny

Přímo přes rozhraní aplikace lze snadno provádět kontrolu prodejen vašich odběratelů, zda jsou produkty správně uložené, vystavené v prodejně a dobře viditelné v rámci regálových pozic.

Vše jednoduše nafotíte přes smartphone a odesíláte pro účely archivace a další kontroly.

PŘEDCHOZÍ FUNKCE DALŠÍ FUNKCE

Další funkce aplikace

Aplikace pagio DEALER přináší celou řadu další funkcí a drobných vylepšení pro co nejefektnivnější práci obchodníků v terénu.

Statistické přehledy

Aplikace obsahuje přehledné statistické centrum, v kterém lze jednoduše vyhodnocovat nejrůznější informace týkající se objednávek, zákazníků a celkového využití aplikace pagio DEALER.

Statistické centrum nabízí i globální statistiky pro obchodní ředitele a vedoucí zaměstnance s možností kontroly nad využíváním aplikace obchodními zástupci.

Rychlé volání a emaily

Většina kontaktních informací je v rámci aplikace nastavena jako interaktivní, lze tak snadno zatelefonovat kontaktní osobě zákazníka kliknutím na ikonu nebo číslo stejně jak lze snadno začít psát email jedním dotykem.

Nastavení synchronizace

V rámci nastavení aplikace je možné konfigurovat, která data mají být stahována přímo do zařízení s následnou oflline dostupností. Jde nastavit také automatická frekvencí synchronizace nebo vyvovalat synchronizaci manuálně.

U prvidelné synchronizace lze nastavit které části se mají přenášet (salda, doklady, ceníky). - Administrátor může omezit celkový počet zákazníků, jedná se kontrolu přenosu, aby se data nestahovala zbytečně

PŘEDCHOZÍ FUNKCE DALŠÍ FUNKCE

administrace pagio dealer

Administrace

Pokročilé webové rozhraní pagio DEALER s administrační částí poskytuje proškolenému správci plnou kontrolu nad instalovanými aplikacemi a přihlašovacími účty všech obchodníků.

Online rozhraní pro správu

V online rozhraní je možné konfigurovat jak chování aplikace, tak i spravovat jednotlivé uživatelské účty a jejich nastavení. Bezpečnost je zajištěna díky speciálním licenčním klíčům, které jsou unikátní pro každou instalaci a každého uživatele.

Dále se pro vyšší zabezpečení v online administraci povolují konkrétní zařízení, na které je možná aplikaci instalovat. Bez autorizace konkrétního zařízení ze strany správce nelze aplikaci pagio DEALER spustit.

Kontrola synchronizace

Přes webové prostředí pagio DEALER je možné provést základní konfiguraci pravidel synchronizace s ERP a následně upřesnit řadu pokročilých detailů, například automatické scénáře nebo notifikační postupy. Vše je dostupné po proškolení administrátorovi celého systému.

Nastavení maximálního limitu počtu zákazníků pro účet obchodníka. Monitoring můstku.

PŘEDCHOZÍ FUNKCE OBJEDNÁVKA APLIKACE

Komplexní řešení pro B2B segment

Aplikace pagio DEALER a objednávkový sytém pagio B2B


Nástroj pro obchodní zástupce, všechna data o přidělených zákaznících přímo v terénu v chytré aplikaci.

Zjistit více


Pokročilý online objednávkový systém s napojením na váš ERP systém připravený pro B2B segment.

Zjistit více


Online katalog všech nabízených produktů s administrací pro lepší podporu obchodních partnerů.

Zjistit více

logo společnosti AVITOx